Ynghylch Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yn hyrwyddo balchder dinesig fel modd o wella ansawdd bywyd i bawb yn y mannau lle rydym yn byw ac yn gweithio, ac mae’n annog gweithredu cymunedol, dylunio da, datblygu cynaliadwy a pharch tuag at yr amgylchedd adeiledig ymhlith pobl o bob oedran.

 

About Wales

magazine cover

Rhifyn Chwefror ar-lein nawr

Ffersiwn argraffu ar gael yn fuan

RYDYM YN SYMUD AR 24 MEHEFIN
i Llawr Cyntaf, 20A Glebe Street, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 1EE
Ein rhif ffôn yn aros yr un fath (02920 343 336)

Cymeriad

Archwilio eich tref: Llawlyfr a phecyn cymorth
wedi olygu gan Anna LermonYn Gymraeg a Saesneg. Ewch i'r tudalennau pecyn cymorth

Ein rhwydwaith
Mae'r Ymddiriedolaeth yn cefnogi rhwydwaith o gymdeithasau dinesig ac amwynder ar draws Cymru. Mae cymdeithasau’n ymwneud â chymeriad lleol ac ymdeimlad o le. Maent yn ymwneud â materion datblygu a chadwraeth. Maent yn cydnabod bod angen meddwl am y ffordd y mae lleoedd a chymunedau’n newid, a sicrhau bod yr hyn a adeiladwn ar gyfer y dyfodol yn parchu’r gorau o'r gorffennol.
Mwy...

About Wales
Mae ein cylchgrawn yn adlewyrchu diddordebau yr Ymddiriedolaeth i mewn, lle cymeriad a phobl. Mae ei gynnwys yn gryf gweledol. Mae'r nodweddion yn cynnwys erthyglau ar leoedd unigol, trafodaethau thematig, newyddion ac adolygiadau.
Mwy...

Cymeriad
Mae menter Archwilio Cymeriad Trefi yr Ymddiriedolaeth yn datblygu adnoddau i gefnogi grwpiau cymunedol wrth iddynt archwilio cymeriad eu strydoedd a’u trefi. Mae'n gysylltiedig yn agos â menter nodweddion trefol Cadw. Gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i ddatblygu methodoleg o gynnwys y gymuned yn y nodweddu, ac i feithrin gallu lleol i gymryd rhan mewn materion cynllunio, datblygu ac adfywio.
Mwy...

Dyddiau Drysau Agored
Mae’r diwrnodau Drysau Agored yn digwydd drwy gydol mis Medi ac yn cynnig mynediad am ddim i gannoedd o ddigwyddiadau lleol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru a'r amgylchedd adeiledig hanesyddol ehangach. Mae digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu trefnu yn bennaf gan wirfoddolwyr. Drysau Agored yw dathliad mwyaf Cymru o adeiladau a lleoedd. Mae rhagor o wybodaeth yn y Gwanwyn 2014.